Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Λίγα λόγια για εμάς

Η «ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ELEMEC S.A.» συστάθηκε από τον κ. Γανωτή Χρήστο το 2007 και έχει ως κύριο αντικείμενό της τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Η εταιρία αποτελεί συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας της ατομικής επιχείρησης του κ. Γανωτή, η οποία ιδρύθηκε το 1997.

Η ELEMEC S.A. δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη Μάλτα, στην Αιθιοπία, αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μεγάλο αριθμό δημόσιων και ιδιωτικών έργων που καλύπτουν όλα τα είδη ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε έργα περιβάλλοντος όπως εργοστάσια ανακύκλωσης, χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, αλλά και σε βιομηχανικά και οικιστικά κτίρια. Η εταιρία ασχολείται επίσης και με την επισκευή και συντήρηση πλοίων.

Η ELEMEC S.A. παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάπτυξη τα τελευταία έτη τόσο με την ανάληψη νέων, σύγχρονων έργων μεγάλης κλίμακας, όσο και με τα χρηματοοικονομικά της στοιχεία.

Η «ELBIOMEC LTD» αποτελεί τη θυγατρική της ELEMEC S.A. και δραστηριοποιείται κυρίως σε έργα στην Κύπρο. Περισσότερα στοιχεία για την ELBIOMEC LTD μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://elbiomec.com/

Η Φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία της εταιρίας μας είναι η ποιοτική δουλειά και η έγκαιρη παράδοση των έργων προς ικανοποίηση των πελατών μας. Σ’ αυτό βοηθά η πολυετής εμπειρία μας και το μεράκι για το αντικείμενο της δουλειάς μας.

Σε συνδυασμό με το καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτουμε, τη σωστή διοίκηση και τον έλεγχο που ασκούμε για ποιότητα και σωστό προγραμματισμό, μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της τεχνολογίας.

Τα Πιστοποιητικά μας

Η EUROCERT πιστοποιεί ότι η εταιρία ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. – ELEMEC S.A. εφαρμόζει:

  • το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015
  • το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018
  • το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015
  • το Σύστημα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα το πρότυπο ISO 22301:2012
  • το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 27001:2013
  • το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018