ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
elemec-7
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009
elemec-6
ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009
elemec-5
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2010
elemec-4
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009
elemec-3
ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2010
elemec-1
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Q=200 m3 H=60mΣΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009
elemec-2
ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΣ 2009