ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
aleksikerauno-akida-franklin-2021
ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΚΙΔΑ FRANKLIN ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟ ΥΨΟΥΣ 9μ. ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ, ΜΕΑ ΘΗΒΑΣ 2021
ergostasia-anakiklwsis-6
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 2010
ergostasia-anakiklwsis-4
ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ RDF ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2009
ergostasia-anakiklwsis-5
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ SCRAPER, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 2000
ergostasia-anakiklwsis-3
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2009
ergostasia-anakiklwsis-1
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2009
ergostasia-anakiklwsis-2
ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SATL ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 2000