ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
optikes-ines-5
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2009
optikes-ines-3
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ 2004
optikes-ines-6
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ 2002
optikes-ines-2
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ 2002
optikes-ines-4
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2007
optikes-ines-1
ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2007