ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
pyrsoi-kausis-vioaeriou-mea-thivas-2021
ΠΥΡΣΟΙ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, ΜΕΑ ΘΗΒΑΣ 2021
vioaerio-6
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 2008
vioaerio-4
ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, ΧΥΤΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2009
vioaerio-5
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΣΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ 2007
vioaerio-1
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, ΧΥΤΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2009