ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
antistrofi-osmosi-5
ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 1999
antistrofi-osmosi-4
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ, ΠΑΦΟΣ 2005
antistrofi-osmosi-3
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ, ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2008
antistrofi-osmosi-2
ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 2008
antistrofi-osmosi-1
ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 2008