ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
kataskeui-monadas-filtransis-aithiopia-2016
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ MBR ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΙΘΙΟΠΙΑ 2016
mprostini-opsi-egkatestimenis-monadas-filtransis-aithiopia-2016
ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ MBR ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΙΘΙΟΠΙΑ 2016
systimata-aerismou-aithiopia-2017
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΙΘΙΟΠΙΑ 2017
monada-proepeksergasias-lumaton-aithiopia-2017
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΙΘΙΟΠΙΑ 2017
piso-opsi-egkatestimenis-monadas-filtransis-aithiopia-2016
ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ MBR ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΙΘΙΟΠΙΑ 2016
biologikoi-katharismoi-14
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΑΕΡΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 2008
biologikoi-katharismoi-13
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2009
biologikoi-katharismoi-12
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Q=200 m3 H=60mΣΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009
biologikoi-katharismoi-11
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2009
biologikoi-katharismoi-9
ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΧΥΤΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΥΠΡΟΥ 2009
biologikoi-katharismoi-10
ΤΟΠΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΠΑΦΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 2005
biologikoi-katharismoi-7
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΚΥΝΟΥΡΙΑ 2008
biologikoi-katharismoi-8
ΞΕΣΤΡΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2009
biologikoi-katharismoi-6
ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ-ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2009
biologikoi-katharismoi-5
ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΣ 2009
biologikoi-katharismoi-2
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 2008
biologikoi-katharismoi-1
ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2009
biologikoi-katharismoi-4
ΚΟΧΛΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2009
biologikoi-katharismoi-3
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ SBR, ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 2008