ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
diktia-apoxeteusis-5
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2010
diktia-apoxeteusis-2
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2010
diktia-apoxeteusis-3
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΣΗ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2009
diktia-apoxeteusis-4
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΣΗ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2009
diktia-apoxeteusis-1
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΑΦΟΣ 2005