ΕΡΓΑ

Τα έργα μας από το 1998 έως και σήμερα

2021
Νοέμβριος

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΠΑΦΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Νοέμβριος

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (CCGT – PPII) ΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Αύγουστος

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Ε.Φ. (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Μάρτιος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

2020
Σεπτέμβριος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΕΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Αύγουστος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Ε ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΚΥΠΡΟΣ

Αύγουστος

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΙΠΕΡΙ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Ιούλιος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Η ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ C, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ

Ιούνιος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Ζ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Ζ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Μάιος

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΑ

Απρίλιος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΑ 2ΗΣ ΔΕ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Απρίλιος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΕΥΔΑΠ), ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ NEXT-GEN

Μάρτιος

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΜΕΑ 2ΗΣ ΔΕ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ, ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

2019
Νοέμβριος

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Νοέμβριος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Οκτώβριος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

Οκτώβριος

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

Μάιος

ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 60 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΟΛΕΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Απρίλιος

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Απρίλιος

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΠΕΤΣΟΠΟΥΛΑ

Απρίλιος

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ 8 ΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΩΤΡΩΦΩΝ NUEVO ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2018
Σεπτέμβριος

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ

Μάιος

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΦΑΣΗ IV, ΜΟΝΑΔΑ 5 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ, ΚΥΠΡΟΣ

2017
Δεκέμβριος

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ

Αύγουστος

ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Η, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ

2016
Οκτώβριος

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (LNG) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ DELIMARA, ΜΑΛΤΑ

Αύγουστος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ INTERSPORT ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ιούνιος

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ADDIS, ABABA, ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Απρίλιος

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 25.000m3 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Σ.) ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.), ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΛΕΦΤΙΚΑ-ΕΡΥΘΡΑ ΚΑΜΕΛΗ, ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΧΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απρίλιος

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΑΝΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (LNG), DELIMARA, MALTA

2015
Σεπτέμβριος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΠΑΦΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ

Απρίλιος

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ LEROY MERLIN ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ EK NEOY ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Απρίλιος

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ

2014
Οκτώβριος

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ

Μάρτιος

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ

2013
Δεκέμβριος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1009,80 KWp ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ GIURGIU ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Νοέμβριος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ (compact) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟ ΜΟΝΟΔΡΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Νοέμβριος

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,80KW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Οκτώβριος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Ν. ΒΥΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Σεπτέμβριος

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ – ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ – ΑΤΤΑΛΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΣΑΠΙΩΝ

Μάιος

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ,ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ (sprinkler) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ) ΣΤΟ ΙΚΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μάιος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,80KW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΑ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Απρίλιος

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ, ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ, ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Μάρτιος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1009, 80KWP ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ GIURGIU, ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Μάρτιος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ HDPE Φ160-315mm ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Φεβρουάριος

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 999,60KW ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ GIURGIU ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Φεβρουάριος

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (GCL, ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΠΑΦΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ

Ιανουάριος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 67,00 KWp ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΟΥΛΙΕΡΗ 1» ΚΑΙ «ΓΟΥΛΙΕΡΗ 2» ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΛΟΥΡΙΟΥ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ιανουάριος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

2012
Νοέμβριος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,80 KWp ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ