Οι Υπηρεσίες μας

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Αιθιοπία και άλλες χώρες του εξωτερικού

Αναλαμβάνουμε

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

 • \Ηλεκτρολογικά δίκτυα σε κτίρια κατοικιών και οικιστικών συγκροτημάτων, καταστήματα, συγκροτήματα γραφείων
 • \Βιομηχανικά δίκτυα, Μ/Τ, Υποσταθμοί, PLC
 • \Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε Χ.Υ.Τ.Α., Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορριμμάτων
 • \Θεμελιακές γειώσεις
 • \Εγκαταστάσεις εξωτερικού φωτισμού, αντικεραυνικής προστασίας
 • \Εγκαταστάσεις κλιματισμού, εξαερισμού
 • \Συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, τηλεχειρισμού, μετρήσεων
 • \Συστήματα ασφαλείας και πυρανίχνευσης
 • \Συστήματα δορυφορικής λήψης και δικτύων
 • \Δομημένη καλωδίωση για τηλεπικοινωνία και Η/Υ
 • \Έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

 • \Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης, κατάσβεσης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και συγκροτήματα επαγγελματικών χώρων και κατοικιών
 • \Bοηθητικά δίκτυα, δίκτυα όμβριων, πόσιμου και βιομηχανικού νερού, δίκτυα στραγγιδίων, δίκτυα πεπιεσμένου αέρα κ.α.
 • \Δίκτυα φυσικού αερίου, βιοαερίου
 • \Εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού
 • \Κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίων νερού και αστικών και βιομηχανικών λυμάτων
 • \Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων